HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

TIN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Các tin cũ hơn


TIN KHAI THUẾ QUA MẠNG
  • Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.8, iHTKK 3.2.0
    12/08/2016

    TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

    V/v: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.8, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0, đáp ứng nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên...


Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số